Els Sentits

Com heu vist en el post anterior estam estudiant Els sentits. A més de fer un taller de tasts ara estam preparant presentacions amb OpenOffice.