Repassam Matemàtiques

En aquest enllaç podeu practicar les sumes portant.

Sumes portant

I en aquest altre podeu practicar el càcul mental.

Sumón