Pàgines

JORNADES D´ATLETISME

La mestra d´educació física ha anat amb els alumnes de 2n cicle a varies jornades d´atletisme, l´ultima va ser el dissabte, els alumnes no van guanyar però els van donar una motxilla a tots els participants i diners per material esportiu a l. escola.